Skip to Content

Wysoki % sprzedaży - kontynuacja!

July 8, 2018

Dziś NAFA kontynuowała licytację wcześniej oferowanych mutacji: samców i samic Silverblue, Pearl, White, Sapphire and Blue Iris .

Ceny skór były generalnie niższe względem ostatnich aukcji, nie mniej jednak % sprzedaży wszystkich skór był wyjątkowo wysoki ( w wielu przypadkach bliski 100%), z wyjątkiem samic Blue Iris.

Sprzedaż w ciągu całego dnia była dynamiczna i konkurencyjna.

Po raz kolejny Chiny były dominującym nabywcą, wspieranym przez kupujących z Korei, Gracji i Europy Wschodniej.

Jutro kontynuacja aukcji i ostatnia szansa na zakup wysokiej jakości norek Black i Mahogany oraz początek sprzedaży III Sekcji.

Ceny Pearl, White & Silverblue – PDF