WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

AKCEPTACJA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z SERWISU
Witamy w NAFA.ca. NAFA oferuje swoje usługi, podlegające następującym warunkom, które mogą być aktualizowane od czasu do czasu bez uprzedzenia.

OPIS SERWISU

NAFA.ca obecnie zapewnia swoim użytkownikom dostęp do różnorodnych informacji dotyczących kont osobistych, aukcji NAFA oraz informacji związanych z przemysłem futrzarskim. NAFA dąży do zapewnienia jak najlepszej jakości usług, dlatego też istotne jest zrozumienie i wyrażenie zgody na wykonywanie usług na zasadzie „tak jak jest”, a także, że NAFA nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za harmonogramy, usunięcia, błędy w dostawach bądź w przechowywaniu połączeń użytkowników albo ustawień osobistych.

NAFA zastrzega sobie prawo do modyfikowania bądź przerwania, chwilowo bądź na stałe jakichkolwiek usług (bądź jakiejkolwiek wymienionej części usług) w dowolnym czasie z bądź bez uprzedzenia.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Postanawiając korzystać z serwisu użytkownik godzi się na podawanie prawdziwych, dokładnych, bieżących i kompletnych informacji o sobie. Jeśli użytkownik podaje informacje nieprawdziwe, niedokładne, nie bieżące bądź niekompletne, bądź jeśli NAFA ma uzasadnione powody aby podejrzewać że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nie bieżące bądź niekompletne, NAFA ma prawo zawiesić lub usunąć konto użytkownika oraz odmówić korzystania z usług strony NAFA.ca (bądź jakiejkolwiek wymienionej części usług) obecnie bądź w przyszłości. NAFA dąży do zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności wszystkich swoich klientów.

Dane dotyczące rejestracji oraz inne informacje o użytkownikach podlegają naszej polityce prywatności. Więcej informacji i pełna polityka prywatności na http://www.nafa.ca/home/privacy.asp

NAZWY KONT, HASŁO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO 
Użytkownik otrzyma hasło i oznaczenie konta po zakończeniu procesu rejestracji. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie poufności hasła i konta.

Użytkownik wyraża zgodę na:

(a) natychmiastowe powiadomienie NAFA o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu swojego hasła bądź konta bądź jakimkolwiek naruszeniu zasad bezpieczeństwa

oraz

(b) zapewnienie że wyloguje się ze swojego konta na końcu każdej sesji

POSTĘPOWANIE

Użytkownik wyraża zgodę nie używać serwisu w celu podawania się za jakąkolwiek osobę bądź jednostkę, włącznie z, lecz nie ograniczając się do klientów NAFA, pracowników NAFA, bądź fałszywie stwierdzać bądź przedstawiać powiązania z daną osobą bądź jednostką. Użytkownik wyraża zgodę nie ingerować bądź nie zakłócać działań serwisu bądź serwerów bądź też sieci połączonych z serwisem, a także przestrzegać jakichkolwiek wymagań, procedur, polityki bądź przepisów sieci połączonych z serwisem. Użytkownik wyraża zgodę świadomie nie publikować, nie przesyłać, nie przekazywać bądź w żaden inny sposób nie udostępniać jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy oprogramowania bądź jakiekolwiek inne kody komputerowe, pliki bądź programy stworzone by ingerować, niszczyć bądź ograniczać funkcjonalność jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego bądź sprzętu komputerowego bądź też telekomunikacyjnego.

LINKI ZEWNĘTRZNE

NAFA.ca może udostępniać linki do innych stron lub źródeł z całego świata. Ponieważ NAFA nie może mieć kontroli nad takimi stronami i źródłami, użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na to, że NAFA nie może ponosić odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych stron bądź źródeł, oraz nie popiera i nie może być odpowiedzialna za żadne treści, reklamy, produkty bądź inne materiały dostępne na takich stronach bądź  źródłach.

INFORMACJE O ZNAKU FIRMOWYM

NAFA, logo NAFA, oraz inne loga NAFA jak i nazwy produktów i usług są znakami firmowymi grupy przedsiębiorstw Północnoamerykańskich Aukcji Futrzarskich. Użytkownik nie może wystawiać na pokaz bądź używać w jakikolwiek sposób znaków firmowych bez uprzedniej zgody NAFA.

PRAWA AUTORSKIE

NAFA szanuje własność intelektualną innych i uprzejmie prosi użytkowników o to samo. Jeśli użytkownik uważa że treści na stronie zostały skopiowane co stanowi naruszenie praw autorskich, proszony jest o kontakt z NAFA a także o opisanie pracy objętej prawami autorskimi, które zostały rzekomo naruszone oraz o wskazanie miejsca, w którym dany materiał się znajduje.

NARUSZENIA

Użytkownicy proszeni są o zgłaszanie jakichkolwiek naruszeń warunków korzystania z serwisu naszemu Administratorowi.

UWAGA: Jakakolwiek próba celowego uszkodzenia strony bądź podważanie operacji NAFA przez użytkownika jest pogwałceniem prawa karnego i cywilnego. W wypadku podjęcia takich prób przez użytkownika, NAFA zastrzega sobie prawo do odszkodowania. NAFA w dowolnym czasie zaprzestanie prowadzenia strony w przypadku jej technicznego uszkodzenia, zarażenia wirusem, nieautoryzowanej ludzkiej interwencji bądź jakichkolwiek innych przyczyn będących poza kontrolą NAFA (szkodzących administracji, ochronie bądź właściwemu funkcjonowaniu strony).