Skip to Content

Lepsze jakości norek – silne wsparcie Korei

February 28, 2018

Silverblue samce sprzedały się w 71% zachowując głównie poziomy stabilne. Sprzedaż samic Silverblue zamknięto na poziomie 83%. Licytację samic zdominowała Korea nabywając lepsze jakości z krótkim włosem. 

Blue Iris i Sapphire przy silnej konkurencji osiągnęły wysoki procent sprzedaży. Ponownie dominowała Korea, nabywając lepsze jakości. W tym typie norki zanotowano ceny stabilne do  wzrostowych.

Violet i Lavender utrzymały ceny stabilne. Zakup koncentrował się głównie wokół lepszych jakości.

Rysie sprzedano na poziomie 70%. Lepsze jakości i kolory wstrzymano.

Jutro kontynuacja aukcji: White i Pearl oraz Lynx Cat.

TOP LOTY:

Top Lot: Violet Mink – samców został zakupiony przez The Gorski Group Collection. Produkcja: Zimbal Minka za 230,00 $.

Top Lot: Violet Mink – samice zakupił Gorski Group Collection. Produkcja: Zimbal Mink za 230,00 $

Raport -PDF