Skip to Content

Kojoty - mocne wsparcie głównych rynków

July 10, 2017

Skóry lepszej jakości Kojota Zachodniego sprzedały się w 82%, przy konkurencji ze wszystkich głównych rynków konfekcyjnych. Podczas tej sprzedaży nadal widać było silne zaintersowanie  wszystkich międzynarodowych marek modowych i konfekcyjnych. Niewielka kolekcja komercyjnych, średniej jakości skór zachodnich sprzedawała się w 63%, podczas gdy skóry komercyjne wschodnie spotkały się z oporem cenowym, sprzedając na poziomie 61%.

Coyotes Continue to See Strong Support from Major Trim Markets-PDF