Skip to Content

Dzień trzeci - NAFA utrzymuje trend

July 8, 2017

Dzisiaj NAFA i jej producenci utrzymali określoną politykę sprzedaży, która skutkowała niższym procentem sprzedaży dla lepszych jakości i większych rozmiarów w samicach Pearl oraz Demi Brown.

Mniejsze rozmiary i skóry bardziej komercyjne  przy aktywnej licytacji sprzedały się po cenach  stabilnych do lekko wzrostowych

W dniu jutrzejszym NAFA kontynuuje swoją sprzedaż: White, Silverblue oraz niewielka kolekcja  Blue Iris, Violet, Lavender i Sapphire.

Dzień trzeci – NAFA utrzymuje trend – PDF