Skip to Content

Dzień 6: Szopy oraz Piżmaki

July 10, 2017

Nieliczna kolekcja szopów, w tym duży odsetek małych rozmiarów gorszej jakości skór, sprzedała się w 93%. Piżmaki spotkały się z oporem cenowym, zwłaszcza w większych rozmiarach, sprzedając się w 87%. Chiny były największym odbiorcą tego typu skór.

PDF Report: Raccoon and Muskrat Update: Day 6-PDF