Skip to Content

Bóbr, Wydra, Piżmak oraz Dzika Norka osiągnęły zróżnicowane poziomy

May 14, 2017

Podczas ostatniego dnia sprzedaży dzikich skór NAFA, przy silnej konkurencji, wydry o większych rozmiarach sprzedały się głównie do Chin po wzrostowych cenach, niestety małe rozmiary pozostały niesprzedane. Bobry sprzedane w 80%, lepsze jakości sprzedane selektywnie. Piżmaki napotkały opór cenowy i zostały wycofane. Dzikie norki sprzedały się w 100% uzyskując poziom wzrostowy.

PDF Raport: Bóbr, Wydra, Piżmak oraz Dzika Norka osiągnęły zróżnicowane poziomy – PDF