Skip to Content

Aktualności z aukcji: Zmiany dotyczące selekcji i katalogowania

February 21, 2018

Zmiany dotyczące selekcji i katalogowania

NAFA z dumą ogłasza, że zarówno opisy w katalogach, jak i te dotyczące selekcji będą udoskonalane, aby lepiej opisać nasz asortyment i cechy charakterystyczne grup z naszych katalogów

Ograniczenia we włosie

Celem ograniczenia ilości kategorii włosa (z ośmiu do pięciu), zastosowano zmiany w standardach dotyczących typu włosa (NAP). Efektem tego jest zwiększenie rozmiarów stringów i zredukowanie show lotów.

Nowe standardy włosa przedstawiają się następująco:

NAP CATALOGUE DESCRIPTION
(XSN) EXTRA SHORT NAP 1X
 (SN) SHORT NAP 1
 (SMN) SHORT-MEDIUM NAP 2
 (MN) MEDIUM NAP 3
 (LN) LONG NAP 4

OZNACZENIE „+”

Od 2018 roku nie będziemy już korzystać z oznakowania  „+” przy jakości skóry.

UJEDNOLICONY KATALOG

Zrezygnowaliśmy z oznaczenia gwiazdkowego. Wszystkie nasze jakości będą nazywane NAFA Gold, NAFA Silver lub NAFA Bronze. Każdy rodzaj będzie katalogowany ze względu na włos, rozpoczynając od stopnia 4 a kończąc na 1/1x.

WAŻNE: Aby utworzyć grupy pod względem największej różnicy w wartości, a także by zmniejszyć różnicę w cenach pomiędzy lotami, katalogi Demi Brown i Silverblue będą układane pod względem rozmiaru, a następnie NAP . Ta nowa struktura katalogu zostanie wprowadzona na próbę podczas najbliższej aukcji w lutym.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące tych zmian, prosimy o kontakt z przedstawicielem NAFA.

ZAZNACZANIE ZMIAN W KATALOGU

Prosimy zwrócić uwagę na pozycje zaznaczone na szaro w katalogu aukcyjnym. Będą one oznaczały zmiany w kategorii, rozmiarze i rodzaju włosia. Przykład widoczny jest poniżej.

OZNACZENIE PRAWIDEŁ EUROPEJSKICH

Od roku 2018, do wszystkich europejskich, skór norczych z samców będą wykorzystywane standardowe prawidła europejskie. Te skóry będą nadal oznaczane w katalogu NAFA jako EBD.

Większość europejskich produktów będzie oferowana jako jeden intersort dla wszystkich rodzajów włosia (1x, 1, 2, 3,4), co będzie skutkować mniejszą ilością show lotów i większymi string lotami.

Wyjątkiem będą NAP 1 i 1x, gdzie dobrze znane kolekcje Unicorn i Venus nadal będą stanowiły osobne loty.

PODRĘCZNIKI TECHNICZNE

Po najbardziej aktualne podręczniki techniczne, prosimy kliknąć poniżej.

Norka Hodowlana http://www.nafa.ca/wp-content/uploads/2015/10/2018-02-16-NAFA-Mink-Tech-Brochure-E.pdf

Lis hodowlany http://www.nafa.ca/wp-content/uploads/2015/10/2018-02-16-NAFA-Fox-Tech-Brochure-E.pdf

Skóry ze zwierząt łownych http://www.nafa.ca/wp-content/uploads/2015/10/2018-02-16-NAFA-WF-Tech-Brochure-E.pdf