Skip to Content

Lekki wzrost norki White w Short Nap

March 1, 2018

Dziś, w pełnej kupców sali aukcyjnej i przy bardzo aktywnej licytacji sprzedawano  samce i samice White i Pearl.  Osiągnięto bardzo wysoki poziom sprzedaży. Jakości regularne utrzymały poziom stabilny, skóry o krótszym włosie, względem ostatnich aukcji zanotowały lekki wzrost.

Dziś największym kupcem był Hongkong, ponownie z silnym wsparciem Korei w lepszych jakościach.

Lynx cat sprzedano na poziomie 75%.  Lepsze jakości i ubarwienia, względem 2017 zanotowały znaczny wzrost cen. Średnia aukcyjna za rysia zachodniego wyniosła 378,99 USD, cena najwyższa to 2400,00 USD.

 Sprzedaż kontynuujemy jutro: Mahogany,  Ranch Fox,  Can/Am Sable.

 Top Loty:

 Top Lot White samców zakupiony został Hurwitz Exports, Ltd, dla MELE 1880, z Neapolu, Włochy       za $240,00 . Produkcja: Sandy Bay M.R.

 Top Lot White samic zakupiony został przez  Tryfon Ditsios, DTS SA dla EUROPA FURS, z Kazachstanu za  $230,00. Produkcja: Sandy Bay M.R.

 Top Lot Lynx cat zakupiony został przez John Kaltsiadis dla Nevris Furs z Kastorii w Greccji  za  $2.400,00.

Lekki wzrost norki White w Short Nap