Skip to Content

Podsumowanie drugiego dnia sprzedaży NAFA FURCHINA

October 19, 2017

Drugiego dnia aukcji online NAFA FURCHINA, nastroje były podobne jak dnia pierwszego, co było widoczne poprzez selektywne zakupy.  Przez cały dzień zarejestrowano ponad 2000 kupujących oraz gości w systemie sprzedaży PiPiPai. Kupujący pochwalili starania NAFA mające na celu wypróbowanie nowej platformy sprzedaży we współpracy z FURCHINA, jednak okres i warunki rynkowe nie są obecnie odpowiednie. Nawet tradycyjna aukcja nie osiągnęłaby takich poziomów cenowych jakie NAFA ustaliła dla tej sprzedaży w celu ochrony rynku futrzarskiego jako całości.

System sprzedaży PiPiPai działał sprawnie zarówno na aukcji, jak i podczas sprzedaży Private Treaty. Ponieważ była to nowa platforma dla wielu naszych klientów, była to próba na wielu poziomach. Sprzedaż Private Treaty była na tyle energiczna, co wpłynęło  pozytywnie na rezultaty całej aukcji. Należy zauważyć, że struktura cen była ściśle przestrzegana we wszystkich transakcjach w tej kategorii.

NAFA chciałby podziękować wszystkim zaineresowanym, który wzięli udział w sprzedaży online zorganizowanej przy użyciu tego wyjątkowego narzędzia sprzedaży. Chcielibyśmy również podziękować naszemu partnerowi FURCHINA za jego starania w organizacji tego wydarzenia jakim była aukcja NAFA.

Niech ten sezon sprzedaży detalicznej okaże się udany dla chińskiego rynku.