Skip to Content

Selectie- en cataloguswijzigingen

February 21, 2018

SELECTIE- EN CATALOGUSWIJZIGINGEN

NAFA introduceert voor het seizoen 2018 een aantal selectie- en cataloguswijzigingen. De wijzigingen zijn bedoeld om het assortiment en de catalogus transparanter te maken.

MINDER NAPS

Door selectiewijzigingen is het aantal naps gereduceerd van 8 naar 5. Het aantal pelzen in een string zal hierdoor stijgen terwijl het aantal showlots afneemt.

De volgende haarlengtes (naps) zijn in seizoen 2018 van toepassing:

NAP CATALOGUS BESCHRIJVING
(XSN) EXTRA SHORT NAP 1X
 (SN) SHORT NAP 1
 (SMN) SHORT-MEDIUM NAP 2
 (MN) MEDIUM NAP 3
 (LN) LONG NAP 4

ONDERWOL CODES

In 2018 gebruiken wij geen onderwol codes meer, voorheen aangegeven met “+”.

CATALOGUS STRUCTUUR

Kwaliteiten worden vanaf nu aangegeven met NAFA Gold, NAFA Silver en NAFA Bronze. De Five Star, Four Star en Three Star kwaliteiten worden niet meer gebruikt. Elke kleurslag wordt in de catalogus gerangschikt volgens haarlengte (nap), waarbij nap 4 als eerste zal worden aangeboden en nap 1/1x als laatste. 

ATTENTIE: De catalogi van Demi-Brown en Silverblue zijn gerangschikt op maat en dan op haarlengte. Hierdoor is de catalogus beter gerangschikt is op waarde en worden prijsverschillien tussen de opeenvolgende lots geminimaliseerd. Deze nieuwe catalogusstructuur wordt geintroduceerd tijdens de aankomende februari veiling.

WIJZIGINGEN IN DE CATALOGUS

Let op de grijs gemarkeerde velden in het onderstaande voorbeeld. Deze geven de wijzigingen in kwaliteit, maat en haarlengte in de catalogus aan. 

EUROPESE PELSPLANKEN

Vanaf 2018 zullen alle Europese pelzen worden verwerkt op standaard Europese pelsplanken. Deze pelzen worden in de catalogus weergegeven als EBD.

Bovendien zullen pelzen in grotere insorteringen worden aangeboden in alle haarlengtes (1X, 1, 2, 3, 4) waardoor er minder showlots en grotere strings zijn.

Uitzondering hierop zijn de Unicorn- en Venus-groep. In nap 1 en 1X zullen deze groepen apart worden aangeboden.

TECHNISCHE HANDLEIDING

Zie onderstaande links voor de meest recente technische handleiding per bontsoort:

Nerts: http://www.nafa.ca/wp-content/uploads/2015/10/2018-02-16-NAFA-Mink-Tech-Brochure-E.pdf

Vos: http://www.nafa.ca/wp-content/uploads/2015/10/2018-02-16-NAFA-Fox-Tech-Brochure-E.pdf

Wildvang: http://www.nafa.ca/wp-content/uploads/2015/10/2018-02-16-NAFA-WF-Tech-Brochure-E.pdf